Samtal och behandling…

Samtal och behandling…

…för par såväl som enskilt. Relationsproblematik och depression såväl som fobier och våld i nära relationer, utifrån ett KBT-perspektiv....

Föreläsningar såväl som praktisk konfliktlösning…

Föreläsningar såväl som praktisk konfliktlösning…

…i din personalgrupp eller organisation på micro- såväl som macronivå....

Sociala åtgärdsprogram för skola och socialtjänst…

Sociala åtgärdsprogram för skola och socialtjänst…

…gentemot barn och ungdomar i riskzonen. ART-grupper såväl som enskilda påverkanssamtal....

Personalhandledning och fortbildning…

Personalhandledning och fortbildning…

  …åt personalgrupper inom det kommunala såväl som i det privata....

Kalendarium

 • 20 maj 11: Utbildningsdag i Konflikthantering, Malmö Högskola
 • 25 mars 11: Uppföljning Motiverande Samtal, Malmö Stadshus
 • mars-april 11: Temadagar Väggaskolan Karlshamn
 • 9 feb 11: Personaldag kring medarbetarenkät, Kulturskolan HH
 • 3 feb 11: Utbildningsdag för Kriminalvården, Malmö
 • 29 okt 10: Utbildningsdag i Motiverande Samtal, Malmö
 • 26 okt 10: Utbildningsdag i Motiverande Samtal, Malmö
 • 21 okt 10: Föredrag "Från Kvinnofrid till Familjefrid", Burlöv
 • 7 okt 10: Utbildningsdag i Motiverande Samtal, Malmö
 • 6 okt 10: Utbildningsdag i Motiverande Samtal, Malmö
 • 24 sep10: Fortbildningsdag "Bemötande av utåtagerande ungdomar", Tomelilla
 • 15 sep 10 "Kommunikation och konflikthantering", seminariedag gentemot Kriminalvården
 • 2 juni 10: Temadag om hälsa, Hässleholm
 • 27 maj 10 "Könsmedvetet handläggningsarbete" fortbildningsdag Örkelljunga
 • 19 maj 10: "Konflikthantering i skolan", föreläsning Malmö Högskola
 • 11 maj 10 "Vad fan gör man?", föreläsning Tomelilla
 • 16 april 10: "Könsmedvetet Handläggningsarbete", fortbildningsdag Malmö
 • 8 apri 10l "Familjevåld 2.0", fortbildningsdag Malmö
 • 10 mars 10: Föreläsning o handledning, Norra Sandby Resursskola
 • 8 mars 10 "Konflikthantering i skolan" studiedag Staffanstorp
 • 15 feb 10 "Konflikthantering & kamratskap" temadag på Resurscentrum Ystad
 • 25 jan 10: "Arbete med våldsutsatta kvinnor" Åkersberg
 • 21 jan 10 "Konflikthantering & kamratskap" temadag på Resurscentrum Ystad
 • 15 jan 10: Föreläsning Köpenhamn
 • 7 jan 10 Föreläsning o handledning, Norra Sandby Resursskola

Välkommen!

Denna sida vänder sig till dig som vill lära och utvecklas som människa, både privat och i din yrkesroll. Samt till dig som representant för en organisation eller förvaltning i behov av utveckling och kompetens gällande kommunkation, konflkthantering och behandlinginsatser. Gällande mitt arbete inom Tänk Om hänvisar jag till deras hemsida - www.tankom.net