Skola

Stegvis, SET, Livsviktigt, Friends, RePulse…

…värdegrundssamtal, likabehandlingsplan, kamratstödjare, ART, Dan Olweus, Livskunskap…och så vidare…  Begreppen och metoderna för prevention såväl som stödinsatser i problemtyngda klasser är många. Greppar du begreppen? Eller än viktigare – har du greppet om dina elever?


Michael och hans kollegor kan bistå din skola/klass och arbetslag i upprättande av ett sociala åtgärdsprogram. Ett varaktigt förändringsarbete kan inkludera gruppstärkande insatser, strukturerade individuella samtal, former för ökad föräldrasamverkan, kompetenshöjning och handledning av arbetslag. Samverkan, konsekvenser, social färdighetsträning och verktyg för akut konflikthantering är några av nyckelbegreppen.

Det i särklass viktigaste för mig är att skolpersonalen tillägnas verktyg och förutsättningar för att själva nå kontinuitet, så att den insats (och elevernas beteende) som jag kan bistå med får en varaktighet även efter det att den avslutats.

Ladda ner infofoldern ”Tjänster – skolan” (PDF)

Se Press för artiklar kring skolarbete, samt Referenser.