Organisationsutveckling & Åtgärdsprogram

”Förändring är det enda bestående”

Jag brukar säga att ”förändring är det enda bestående”,och att alla organisationer förr eller senare ställs inför situationer de inte direkt mäktar hantera på egen hand. Detkan vara sjukskrivningar som plötsligt skjuter i höjden, medarbetare som går in i väggen, elever som tagit över kontrollen i klassrummet, brukare och klienter som gått bärsärkagång eller anmälningar och inspektioner av olika slag som kräver ett strukturerat åtgärdsprogram. Insatsen kan innebära professionella stödsamtal åt en medarbetare till mer omfattande insatser för hela eller delar av personalgruppen.

Organisationsutveckling – vad är det?

Organisationsutveckling är ett brett begrepp som innefattar allt från förändringsarbete på en organisatorisk macronivå där nya metoder, sammanslagningar och stora förändringar i arbetsprocessen gällande försäljning, HR och administration gör sig gällande, till processer på micronivå som berör personal på ett mer personligt plan.
Organisationsutveckling kan innebära nya rutiner för att hantera mobbning på jobbet, eller göra andra mer övergripande strukturförändringar gällande företagets och organisationers kommunikation, både internt och externt.

 Utmaningarna och problemformuleringarna varierar självfallet om det avser tvister i det lilla familjeföretaget, kommunikation i skolans arbetslag, implementering av nya verktyg för socialsekreteraren eller en hur en ledare och chef vill få sina medarbetare att längta efter måndagar. Genom ett nätverk av professionella aktörer skräddarsyr vi insatserna utifrån målgrupp.

Nästan 10 % har upplevt mobbning på sin arbetsplats.

Att i ett tidigt skede sätta in strukturerad medling och konfliktlösning mellan medarbetare, har visat sig vara mycket lönsamt för alla parter.

Kontakta oss för att rådfråga kring just er situation.