Företag & Organisation

”Om två personer alltid är överens i en verksamhet, är en av dem överflödig!”


TJÄNSTER FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER.

Konflikter är nästan omöjligt att undvika när medarbetare som ofta är väldigt olika ska arbeta ihop, framförallt om man jobbar nära varandra i längre och viktiga projekt. Som chef kan du därför behöva lära dig en del om konflikthantering för att kunna se till att dina medarbetare hanterar sina konflikter på ett konstruktivt sätt, vilket på sikt gynnar lönsamhet såväl som
arbetsklimatet på arbetsplatsen.

”Längtar till måndag…”

Organisationsutveckling kan innebära att hantera mobbning på jobbet, eller göra andra mer övergripande strukturförändringar gällande företagets och organisationers kommunikation, både internt och externt. Utmaningarna och problemformuleringarna varierar självfallet om det avser tvister i det lilla familjeföretaget, kommunikation i arbetslaget, implementering av nya verktyg, eller en hur en ledare och chef vill få sina medarbetare att längta efter måndagar.
Genom ett nätverk av professionella aktörer skräddarsyr vi insatserna utifrån målgrupp. Coaching, handledning, strategier för rubusta samarbetsstrukturer och implementerande av konflikthanteringsmodeller, är delar av de områden vilka jag och mina medarbetare kan bistå med.