Privatperson

Erbjuder samtalsterapi på mottagning i centrala Malmö, i par såväl som enskilt. Relationsproblematik såväl som renodlad KBT-behandling för exempelvis depression, panikångest och specifik fobi.

TJÄNSTER FÖR PRIVATPERSONER
KBT-psykoterapi för exempelvis:

  • Depression/nedstämdhet
  • Sömnstörningar
  • Ångest
  • Social fobi
  • Specifika fobier
  • Tvångstankar/tvångshandlingar
  • Aggressivitet
  • Sorgbearbetning
  • Livskriser(stresshantering)
  • Stärkande av självkänsla

En klient summerade för en tid sedan hennes och hennes mans sessioner hos miggenom att likna dem vid en bilbesiktning. Något som man av hänsyn till sin säkerhet och andra i sin omgivning gör en gång om året. Även om tidsintervallen inte fullt ut är jämförbar så håller liknelsen i många hänseenden. Att med hjälp av en tredje part och tillika expert syna skavanker, rost och få en möjlig förklaring till missljud, utsläpp och ökad bränsleförbrukning.
Terapi och samtal kan mycket väl ha denna vårdande, underhållande och preventiva funktion vilken man kan unna sig likt massage eller en ny bok.

Men terapi och KBT i synnerhet kan också vara helt livsavgörande. Genom att systematiskt arbeta med beteendeanalys, psykoeduktion och exponering kan vi behandla social fobi såväl som PTSD, och drastiskt öka livskvaliteten.
Michael besitter även spetskunskap i behandling av våld i nära relationer, för utövare såväl som utsatt.

Kontakt och tidsbokning.
Iakttar tystnadsplikt enligt 7 kap. 4§ Sekretesslagen och 5 kap. 2§ Socialtjänstlagen.