Michael Högberg

Michael har sin mottagning i centrala Malmö, och är verksam främst i södra Sverige.

Utbildning:

Michael är KBT-terapeut och Dipl. Konflikthandledare, utbildad på Psykologpartners i Malmö samt på KBT-Teamet i Göteborg. Michael har, förutom kortare metodkurser inom bl.a. ART, NVC, Medling och MI, också utbildning i Säkerhetsprogrammet, ett evidensbaserat program för behandling och riskbedömning av våld i nära relationer.
Därtill är Michael utbildad gruppledare för COPE (The Community Parent Education Program) – ett evidensbaserat föräldrautbildningsprogram, samt läst systematiskt organisationsutvecklingsarbete för Thomas Jordan, (Institutionen för Arbetsvetenskap Göteborgs Universitet). Sedan tidigare har Michael en grundutbildning inom pedagogik och en bakgrund som gymnasielärare och dramapedagog.
 

Bakgrund:

Sedan 1997 har Michael arbetar primärt med skolutveckling och konflikthantering på främst gruppnivå. Först som dramapedagog, sen som lärare och därefter som konsult och terapeut i privat regi som insats för upprättande och genomförande av sociala åtgärdgsprogram gentemot problemtyngda elevgrupper. Parallellt med studier i konflikthantering år 2000 tillkom även uppdrag som lärarfortbildning och handledning av skolpersonal.

 Efter att några år ha varvat en lärartjänst på Sydskånska Gymnasietmed frilansuppdrag av ovannämnda karaktär började Michael år 2005/06 undervisa i Pedagogik och Pedagogiskt Drama på Malmö Högskola.Därefter gick Michael över till att på heltid arbeta med öppenvård gentemot de sociala myndigheterna, organisationer och skolor runt om i södra Sverige. Familjebehandling, påverkanssamtal, ungdomsgrupper och föräldrautbildningar var uppdrag som nu tillkom i allt högre grad. I takt med detta parallella studier i Kognitiv Beteendeterapi på KBT- teamet i Göteborg samt olika kortare metodkurser.
Efter att ha arbetat en kort period på Korsaröds Behandlingshem knöts Michael år 2008 till det nystartade Familjefridsteamet på Socialförvaltningen i Hässleholm, där han som terapeut allt mer övergick till individuell KBT-behandling, av våldsutövare såväl som våldsutsatta. Under denna period kompletterades tidigare studier nu med psykoterapiutbilning med KBT inriktning på Psykologpartners i Malmö.
Sedan februari 2009 har Michael lokal och mottagning på Triangelns Terapiforumi centrala Malmö utifrån vilken han arbetar med handledning, utbildningar och behandling av enskilda klienter såväl som par. Detta kompletteras med regelbundna föreläsningsuppdrag, samt uppdrag gällande konfliktlösning inom det kommunala såväl som i näringslivet. Därtill en deltidstjänst som terapeut på Socialförvaltningen.
Michael tar numera ett helhetsgrepp på sina åtaganden vilket inkluderar både ett individ-, grupp- och systemperspektiv. Ett integrerat utvecklingsperspektiv om man så vill, där ledstjärnan är att ”framrutan alltid ska vara större än backspegeln”.

Idag:

Sedan våren 2010 omfattar Michaels tjänst i Socialförvaltningens familjefridsteam även en samtalsgrupp för män.  2010 har även inneburit att samarbetet med forskaren Lena Widding Hedin och läkare Pelle Billing intensifierats och omfattar nu kortare föreläsningar såväl som längre utbildningar i ”Könsmedvetet handläggningsarbete”. Michael är även utökat samarbetet med Baggium – vård & behandling, gällande handledning och fortbildning av deras personal.
Antalet enskilda klienter och parterapi har även ökat senaste året, i takt med att KBT allt mer etablerats, och utgöra idag ett kontinuerlig inslag även utanför åtagandena gentemot Socialförvaltningen.
Michael är även på regelbunden basis verksam som frilansskribent för Ystad- Trelleborgs Allehandasamt Kristianstadbladet.

 
Se Aktuellt för senaste information gällande aktuella utbildningar och projekt.