Konflikthantering

Vissa konflikter skapar vi i onödan…

…likt stolen här intill. Förövrigt är konflikter en naturlig del i våra liv och en förutsättning för förändring, på micro- såväl som på macronivå. Det handlar således inte primärt om att reducera mångden konflikter, utan istället om att förändra och förbättra sättet på vilket vi hanterar dem. Hur vi genom kunskap och tillämpning av verktyg och perspektiv  kan tillägna oss själva, vår familj, skolklass eller företag ett konstruktivt förhållningssätt och samtidigt minska de destruktiva konflikterna.

”Konflikter visar hur individer, organisationer och grupper fungerar när de sätts på prov. Är man riktigt hurtig kan man säga att konflikter är den viktigaste resursen för utveckling, eftersom de pekar på var problemen finns.” (Thomas Jordan, 2009)