NVC

Nonviolent Communication (NVC)

NVC kan enkelt uttryckt sägas vara en kommunikationsmodell och ett förhållningssätt som underlättar kontakt och ömsesidighet i kommunikationen mellan människor.

Nonviolent Communication (NVC), ibland kallat ”giraffspråk”, är ett sätt att bemöta sig själv och andra med största möjliga respekt, empati och tolerans i vardagskommunikationen. NVC är ett praktiskt verktyg som kan användas för att stärka individers och organisationers kommunikativa färdigheter och vara ett stöd i demokratiska processer. Det visar hur vi med språk och attityd kan skapa en genuin kontakt och dialog, och motsatt hur vi kan undvika att bidra till missförstånd och konflikter. NVC används idag inom undervisning, näringsliv och offentlig förvaltning, liksom inom personlig utveckling.

NVC utvecklades under 1960-talet av den amerikanske psykologen Marshall B. Rosenberg. Han fann att medkänsla med sig själv och andra är en grundkvalitet för framgångsrik kommunikation. Samtidigt konstaterade han att vårt språk, som vi är vana att använda det, hindrar oss från att uttrycka medkänsla.


”När vi inte klarar att tala om vad vi behöver utan bara kan göra kritiska analyser av varandra, då är kriget inte långt borta, vare sig det handlar om verbalt, psykologiskt eller fysiskt krig.” –Marshall B.Rosenberg

Kärnan i NVC är att kunna skilja observationer från bedömningar, förstå egna och andras känslor och behov och att konkretisera handlingar och lösningar som möter de berördas behov. Empati och ärlighet inspirerar människor till samarbete och fredlig konflikthantering.

Modellen Nonviolent Communication

Uttrycka mig ärligt Lyssna med empati
Observation                              Observation
När jag ser, hör…                                När du ser, hör…

Känsla                               Känsla

känner jag mig…                              känner du dig…

Behov                                Behov

för jag behöver…                                för du behöver…

Önskan om handling                                Önskan om handling

och jag skulle vilja…                                 och skulle du vilja…?

Vill du det?

.

Marshall B. Rosenberg:
”Nonviolent Communication innehåller ingenting nytt. Allt som jag samlat ihop till denna modell har varit känt i århundraden. Min avsikt är att påminna människor om vad de redan vet – om hur vi människor var menade att relatera till varandra – och att hjälpa dem att leva i harmoni med denna kunskap. Så det bidrag som Nonviolent Communication kan vara är att ge oss konkreta sätt att manifestera vad vi redan vet och värdesätter.”

Mer info på www.cnvc.org

Kontakta oss för mer information.