ART

Vad är ART?

ART står för Aggression Replacement Training och är en kognitiv metod som utvecklats av professor Arnold P. Goldstein vid universitetet i Syra-cuse, New York.
ART är en aggressions- och konflikthanteringsmetod. Metoden introducerades i Sverige i mitten av 1990-talet och i USA har den tillämpats framgångsrikt i snart 20 år.  

Metoden består av tre komponenter:

  • Sociala färdighetsträning där barnet/ungdomen får träning att på olika sätt bemöta omgivningen och behärska olika sociala färdigheter vilka underlättar social samvaro.
  • Ilskekontrollträning där barnet/ungdomen lär sig hantera ilska och med hjälp av olika strategier förebygga och hantera den.
  • Träning i moraliskt resonerande där barnet/ungdomen får möjlighet att komma närmare sina egna värderingar, förstå bakgrunden och lära sig värdera dessa. Detta för att på ett bättre sätt kunna hantera olika situationer, fatta viktiga beslut, kunna stå på sig vi grupptryck och förstå hur andra tänker.

Hur går ART till?

ART bygger på lektioner på 30-40 minuter där barnet/ungdomen tillsammans med förälder/skolpersonal och ART-instruktör diskuterar och aktivt tränar på nya färdigheter.  Mellan lektionerna får barnet/ungdomen ”hemläxor” där han/hon ska träna på olika strategier med stöd av förälder/skolpersonal. Läs mer på Allt Om ART

 rePULSE

Bakom rePULSE står Gunilla Dobrin, som arbetar med att utifrån ART utveckla en träningsmetod inriktad på individen, en slag utvecklad form av individuell ART. 

Kontakta oss för ytterligare information.