Socialtjänst

Åtaganden gentemot socialtjänsten har genom åren inneburit öppenvårduppdrag, men även handledning och utbildning av socialsekreterare. Åtagandena innebär ofta att utföra kvalificerade och ibland omfattande konsult, stöd-och förändringsinsatser för barn, tonåringar och familjer åt socialtjänsten i kommunerna i Skåne.

Michael har i en eller annan form samarbetet med ett 15 tal kommuner. Se Referenser samt  Press för mer information.

Kontakta oss för att rådfråga kring just er situation.

NUMERA HAR ALL ÖPPENVÅRD  ÖVERGÅTT TILL:

Michael & Michael Öppenvård