Medling

Medling är en metod för konfliktlösning och förändring som bygger på att en  tredje opartisk person (ibland två)  bistår parterna att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt.  Medling används i många sammanhang, t.ex. vid vårdnadstvister, skilsmässor, inom skolan, i kommersiella tvister såväl som i internationella konflikter och vid möte mellan brottsdömda och deras offer .

Medlarens roll

Medlarens roll är inte att vara expert på konfliktens innehåll, utan expert på hur man kommunicerar för att lösa problem. En ofta felaktig förväntan bland parterna, såväl som hos vissa som hamnar i medlande situationer i sitt arbete, är att man som medlare ska lösa konflikter. Medling handlar snarare att ha ett fokus på parterna och deras förmåga. I första skedet  bistå med tydliga ramar för samtalet, därpå hjälpa parterna att förstå varandras uppfattning av situationen, och först därefter söka lösning.

Läs även  Thomas Jordans sammanfattning av medling.