Åtgärdsprogram

Ibland hamnar man som skolpersonal, lärare såväl som ledning, i situationer där de ordinarie insatserna inte räcker till för att komma till rätta med en besvärlig klass eller elev. Som en extern insats kan vi bistå med extra kompetens och upprätta ett åtgärdsprogram för den aktuella situationen. Skräddarsydda insatser på grupp eller/och individnivå, eventuellt kompletterat med handledning av arbetslaget.

Kontakta oss för att rådfråga kring just er situation.

Ladda ner infofoldern ”Tjänster – skolan” (PDF)

Se Press för artiklar kring tidigare skoluppdrag, samt Referenser.