Handledning

Handledning är något privilegierat som man i det privata näringslivet slåss för få så mycket som möjlig av. Inom det kommunala, och skolan i synnerhet, är personalhandledning inte lika förekommande. Ibland ses det till och med som något som de ”misslyckade” arbetslagen tvingas ha. Mycket riktigt så kan handledning vara något ”nödvändigt ont” i en turbolent krissituation. Men oftast, och allt mer, är extern handledning en förutsättning för ett kvalitativt förändringsarbete

Michael har för närvarande handledning åt personal på två behandlingshem, samt ett resursteam och två arbetslag inom grundskolan. Samtliga  i Skåne. 

– Handledning så som jag arbetar bygger mycket på ett salutogent perspektiv där vi inte enbart lokaliserar och arbetar med problemområden, utan lika mycket synar och vidareutvecklar det som fungerar. Jag är också noga med att handledningstillfällena håller ett professionellt fokus och inte landar i ytterligheterna Personligt (egenterapi) å ena sidan och Organisatoriskt (APT) å andra, utan ett vi håller vårt pedagogiska arbete gentemot eleverna i första rum.

Kontakta oss för att rådfråga kring just er situation.