Studiedagar/Fortbildning

Inom ramen för verksamhetområdena skräddarsyr vi kortare föreläsningar och fortbildningsdagar såväl som längre utbildningar inom konflikthantering, MI, kommunikation, ledarskap och behandlingsarbete.

En för de vanligt förekommande fortbildningsdag heter ”Konflikthantering i skolan – teori och praktik”, och ges som både hel och halvdag. Målgrupp är skolpersonal och kuratorer inom grund- såväl som gymnasieskolan.

Andra föreläsningar är ”Det motiverande samtalet”, ”Att arbeta med neuropsykiatiska funktionshinder” samt ”Fördjupningskurs i konflikthantering”,  ”Fixa språket – skippa bråket” och ”Levandegörande pedagogik genom drama”.

Kontakta oss för att rådfråga kring just era behov.

Ladda ner infofoldern ”Tjänster – skolan” (PDF)

Se även Referenser samt  Press för mer information.