Fortbildning

Studiedagar/fortbildning

Vi skräddarsyr kortare föreläsningar och fortbildningsdagar såväl som längre utbildningar inom konflikthantering, MI, kommunikation, ledarskap och behandlingsarbete.

 Senaste året har Michaels samarbete med forskaren Lena Widding Hedin och läkare Pelle Billing intensifierats och omfattar nu kortare föreläsningar såväl som längre utbildningar i ”Könsmedvetet handläggningsarbete”.

 Även ”Behandling och myter om våld i nära relationer” samt ”Familjevåld 2.0”är föreläsningar som arrangerats på olika håll de senaste åren. I just ämnet familjevåld, så har Michael och Pelle Billing varit över på Servicestyrelsen i Köpenhamn

Andra föreläsnignar är  ”Konflikthantering  – teori och praktik”, ”Det motiverande samtalet”, ”Att arbeta med neuropsykiatriska funktionshinder” samt ”Fördjupningskurs i konflikthantering” och  ”Fixa språket – skippa bråket”.

 Se Referenser samt  Press för mer information.

Kontakta oss för att rådfråga kring just era behov.