Handledning

Handledning innebär ett utrymme där man som personal  får möjlighet att reflektera kring sitt uppdrag, ärende och de situationer som uppkommit.

 Ofta sker handledningen i grupp, vilket innebär att man får tillgång till gruppens samlade kunskap och erfarenheter. Handledarens uppdrag är att skapa ett tryggt klimat, ge perspektiv på gruppens reflektioner och bistå med med nya verktyg. 

– Handledning så som jag arbetar bygger mycket på ett salutogent perspektiv där vi inte enbart lokaliserar och arbetar med problemområden, utan lika mycket synar och vidareutvecklar det som fungerar. Jag är också noga med att handledningstillfällena håller ett professionellt fokus och inte landar i ytterligheterna Personligt (egenterapi) å ena sidan och Organisatoriskt (APT) å andra, utan ett vi håller vårt arbete gentemot klienterna eller kunderna i första rum.

Kontakta oss för att rådfråga kring just er situation och behov.

Se även Referenser samt  Press för mer information.