Medarbetare & Kollegor

..vars tjänster jag varmt rekomenderar, och i varierande former stundtals samarbetar med.

(Michael arbetar sedan ht 2012  primärt inom Michael & Michael Öppenvård, se aktuella medarbetare)

Michael Högberg , Lena Widding och Pelle Billing
Michael Arvidsson
Newroz Zeynep Ötunc från Tänk Om
Michael Högberg och Lena Gräsberg
Angelica Fritiof

Johan Tandberg
Michael Högberg och Sanna Edin

Lena Widding Hedin

Folkhälsovetare och sociolog. Pionjär inom socialt arbete och våldsforskning i synnerhet. Har forskat och undervisat vid flera av våra främst lärosäten i Sverige såväl som internationellt. Författare till ett flertal böcker och internationella artiklar.

Pelle Billing

Leg. läkare. Föreläsare samt  fort- och opinionsbildare inom jämställdhet och våld i nära relationer. Föreläser nationellt såväl som i USA, Holland och Danmark.

Michael Arvidsson

Behandlingsterapeut,och ART-instruktör med mångårig erfarenhet från en handfull behandlingshem, däribland Råby. Har även arbetat med sociala åtgärdsprogram på en rad grundskolor runt om i södra Sverige.

Bo Svingstedt

Leg. psykolog, familjeterapeut och organisationskonsult med gestaltterapeutisk och systematisk grund. Arbetar med handledning samt organisationsutveckling.

Lena Gräsberg

Auktoriserad gestaltpsykoterapeut, diplomerad coach, grupprocesshandledare och musikpedagog.

Newroz Zeynep Ötunc

Ordförande och grundare för Tänk Om. En auktoritet inom området för hedersvåld och kriminalitet.  Grupper och utbildningar över stora delar av Sverige.

Thomas Jordan

Docent, forskare vid Institutionen för Arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Mats Edin

Psykolog, samordnare i centrala resursteamet i Malmö, Västra Innerstaden. Författare och fortbildare.

Angelica Fritiof

Vårdkonsult, författare och föreläsare med fokus på etik och bemötande inom främst vården.

Johan Tandberg

MCC – Master Certified Coach och grundare av Flowfinder.

Louise Thorén

Dramapedagog.

Nick Drummond

Ledarskapsutvecklare, beteendevetare, författare och pedagogisk handledare.

Lena Rydälv

Beteendevetare, Fil. Kand Folkhälsovetenskap.

Gitte Laserow

ICF Associate Certified Coach (ACC) och med bland annat en utbildning som pedagog samt beteendevetenskap i bagaget.

Karin  Utas Carlsson

Leg. läkare, föreläser och fortbildar i Konflikthantering och Medling.

Susanne Forslund

Dipl. massör och certifierad utbildare och terapeut i den energipsykologiska
metoden EmoTranceenergipsykologi,

Anders Nymanson

Leg psykolog och leg psykoterapeut/beteendeterapi samt handledare i psykoterapi.

Se även Triangelns Terapiforum