”Stella och Michael – hoppet för familjen”

april 4th, 2008    •  by admin    •   Kommentarer inaktiverade för ”Stella och Michael – hoppet för familjen”

Förutom alla mänskliga aspekter finns alltså goda ekonomiska skäl för att bekämpa våld (psykiskt såväl som fysiskt) inom familjen så att det blir en trygg plats för barn att växa upp i.
Annars riskerar talesättet ”våld föder våld” att få en mycket påtaglig innebörd.
Stella Nyhlén och Michael Högberg är nya på jobbet som familjestödjare inom socialförvaltningen.
Verksamheten består av tre delar; samtalsstöd, praktiskt stöd och förebyggande åtgärder samt tillämpning av ett särskilt säkerhetsprogram som finns framtaget.

Stella Nyhlén och Michael Högberg ska jobba med både män och kvinnor som befinner sig i relationer som är, eller riskerar att bli i våldsamma. Familjestödjarna är ett projekt som Länsstyrelsen beviljat pengar till och som sträcker sig fram till november 2009.
Familjestödjarna riktar sig både till män och kvinnor och just männen är ofta svåra att nå genom socialtjänstens traditionella insatser. Familjestödjarna är inte någon myndighet, de för inga journaler och har tystnadsplikt.

Många män vill inte gå till någon socialtant, eller söka terapi. Jag har mött män på helt andra ställen. Ute på promenad med hunden, en biltur eller någon annan stans. Vi möts man till man, förklarar Michael Högberg som har mångårig erfarenhet av konflikthanteringsarbete inom öppenvården såväl som från skolans värld.
I kontakterna med män handlar det för Michael ofta om att klara ut grundläggande frågor kring känslolivet.
Det kan handla om män som själva mår illa, är ledsna och besvikna och som inte kan sätt ord på sina känslor som inte vet vem dom är i den relation de befinner sig i, förklarar Michael.
Varför män slår och/eller utövar psykiskt våld är en komplex fråga som spänner över allt från traditionell mansroll (bilden av familjeöverhuvudet) till uppväxt och kulturella förhållanden.
När det gäller de våldsutsatta kvinnorna kan stödjarna hjälpa till med att exempelvis synliggöra våldet och dess konsekvenser. Hjälpa kvinnor att uppmärksamma den så kallade ”normaliseringsprocessen”.
Det vill säga att kvinnors självkänsla och egenvärde blivit så låg att de inte reagerar när de blir kränkta. De kan se det som ”normalt” att få stryk och förtryckas, att det egentligen är deras eget fel.

Stödet kan också vara rent praktiskt och handla om allt från att vara med mamman och hämta barnen på förskolan då de känner sig hotade eller att närvara vid polisförhör och andra myndighetskontakter.
Jag vill jobba mycket behandlingsinriktat och är en praktiker, förklarar Stella som arbetat många år inom plastindustrin innan hon gav sig in i det sociala arbetet via socionomutbildningen. Hon även jobbat med sexualbrottslingar inom kriminalvården 200508.
Jag är en god och icke dömande lyssnare och jag ser fram emot att får vara det i jobbet, förklarar hon.
Oavsett om de ska jobba med män, kvinnor eller hela familjen arbetar familjestödjarna från en viktig princip; utgå från det som fungerar och jobba vidare från det. Det är heller inte utsagt att Michael ska jobba med män och Stella med kvinnor. Det är de hjälpsökandes önskemål som bestämmer.
Vi måste möta människor där de är, förklarar Stella och Michael.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Socialstyrelsen brukar beräkna att 5-6 procent av kvinnorna i Sverige utsätts för våld. Tio procent av alla barn växer upp i våldsamma familjer och tio procent växer upp i missbrukande familjer.
Man ska också komma i håg att barn som bevittnat våld sedan 2006 av lagen betraktas som brottsoffer, förklarar Helén Elmqvist som är familjefridsamorndare, initiativtagare och projektledare för familjestödjarna.
Familjestödjarna når man enklast via socialförvaltningen i Hässleholm.