MI

Motiverande samtal…

… innebär ett förhållningssätt, en rådgivningsstil, en lyssnarteknik och en samtalsmetodik som bygger på grundläggande principer och strategier hämtade ur ”Motivational Interviewing” utvecklad av W.R. Miller & S. Rollnick.

Grundläggande i metodiken är samarbetet med klienten, där klientens egna erfarenheter och perspektiv är i förgrunden i motsats till ett mer konfronterande tillvägagångssätt där patienten blir tillsagd om vad han bör göra.

Metoden används numera flittigt i samtal och behandlingssituationer inom socialförvaltningen såväl som i privat öppenvård, kriminalvården samt på skolor. Kontakta oss för mer information gällande fortbildning.

Läs:

Motiverande samtal, introduktion(200 kB)